HUCUK častilica! – Taura – ZAVRŠENO!

ZAVRŠENA HUCUK ČASTILICA!!! 

Krećemo sa trećom HUCUK častilicom.
3 najbrža člana HUCUK-a dobit će na poklon 3 sata individualnog savjetovanja a u suradnji sa psihološkim savjetovalištem “Taura”

Pravila su vrlo jednostavna.
Obavijest o častilici objavljuje se na internet stranicama dana 06.10.2014. godine.
Prva 3 člana HUCUK-a koji se jave na e-mail adresu: mail@hucuk.hr dobivaju savjetovanje koje će se održati  u psihološkom savjetovalištu “Taura” u Zagrebu, Heinzleova  4, po dogovoru sa psihologom.
Pravo na sudjelovanje u častilici imaju samo ovogodišnji članovi HUCUK-a, što znači samo oni članovi koji su u 2014. godini platili članarinu.
NEMAJU pravo sudjelovanja u častilici redovni članovi HUCUK-a koji imaju određenu funkciju u udruzi.
HUCUK tim