Nove vijesti

Svjetski Dan upalnih bolesti crijeva 2023

Svjetski Dan upalnih bolesti crijeva 2023

19.05.2023. godine, u cijelom svijetu,  obilježava se Dan Upalnih bolesti crijeva (World IBD Day).