ECCO smjernice za liječenje IBD-a za oboljele

ECCO Smjernice

ECCO-EFCCA Smjernice za bolesnike trebaju olakšati edukaciju i jačanje položaja bolesnika, a svrha im je pružiti vodstvo o najboljim postupcima liječenja na razini Europe. Stoga, neke se preporuke mogu razlikovati na nacionalnoj razini budući da ponuđeno liječenje varira od države do države. Bilo kakve odluke o liječenju stvar su pojedinog liječnika i ne smiju se isključivo temeljiti na sadržaju ECCO-EFFCA Smjernica za bolesnike. Europska organizacija za Crohnovu bolest i kolitis, Europska federacija za Crohnovu bolest i kolitis i/ili bilo koji njihov član osoblja i/ili bilo koji suradnik na smjernicama ne mogu se smatrati odgovornima ni za koju informaciju objavljenu u dobroj vjeri u ECCO-EFFCA Smjernicama za bolesnike.

Na donjim linkovima možete pročitati/skinuti PDF dokument o smjernicama za bolesnike oboljele od Crohnove bolestili ili ulceroznog kolitisa:

Crohnova bolest – PDF

Ulcerozni kolitis – PDF