Svjetski dan upalnih bolesti crijeva 2014.

U svijetu se 19. svibnja obilježava kao World IBD DaySvjetski dan upalnih bolesti crijeva. Na taj dan će udruge oboljelih iz cijelog svijeta pokušati široj javnosti ukazati na položaj oboljelih od upalnih bolesti crijeva i teškoće koje oboljeli od ovih kroničnih i neizlječivih bolesti imaju a to su smanjenje kvalitete života, radne sposobnosti i nerijetko invaliditet kao posljedica bolesti.

 

Već tradicionalno, HUCUK će taj dan obilježiti u Zagrebu na Cvjetnom trgu u subotu 24. svibnja 2014. od 10 do 14 sati.

Planirmo druženje oboljelih na našem štandu, dijeljenje brošura i letaka svim zainteresiranima građanima kao i odgovaranje na njihova pitanja vezana za upalne bolesti crijeva i rad naše udruge, a sve u cilju osvješćivanja javnosti o upalnim bolestima crijeva i poteškoćama koje oboljeli imaju.

 

Pozivamo sve oboljele od upalnih bolesti crijeva, članove njihovih obitelji i prijatelje, naše liječnike i medicinske sestre, kao i sve koji surađuju s našom udrugom i podupiru njen rad da u navedeno vrijeme dođu do našeg štanda i svojim nazočnošću uveličaju ovaj događaj!