Patient Day – Kvaliteta života bolesnika

Poštovani,

i ove godine se organizira seminar Patient Day koji organizira Sandoz pod nazivom Kvaliteta života bolesnika. S obzirom na trenutnu situaciju oko Covida 19 seminar je u principu webinar koji će se održati online preko MS Teams-a. U daljnjem tekstu je uvod u webinar i PDF u kojem se nalazi i raspored predavanja.

Kvaliteta života je pojam koji je od izuzetne važnosti svima nama, kako zdravoj populaciji, tako još više i samim bolesnicima. Za svakog ponaosob kvaliteta života može podrazumijevati druge parametre i aspekte života, no svaki pojedinac nije u potpunosti ispunjen i zadovoljan sa svojim životom ukoliko bilo koji od tih aspekata nije zadovoljen i u ravnoteži s ostalima.
Osim samih ishoda liječenja pojedinih bolesti koji su oduvijek bili u centru interesa liječnika i njihovih bolesnika, sve više pažnje pridaje se upravo kvaliteti života bolesnika na koju utječu kako sama bolest, tako i odabir terapijskih opcija kojima će se navedena bolest liječiti. Kvaliteta života promatrana očima liječnika i očima bolesnika većinom se podudara, no ponekad se može i razlikovati prema prioritetu i važnosti.
Kako bismo adresirali važnost i ispitali poimanje kvalitete života kao jednog od temeljnih aspekata svakodnevnog života bolesnika, no i sve većeg interesa liječnika, ovim webinarom voljeli bismo odgovoriti na sva Vaša pitanja i nedoumice povezane s kvalitetom života s kojima ste se susreli ili ćete se možda susresti u budućnosti. O navedenoj temi, iz kuta gledišta liječnika kao i samih bolesnika, odgovoriti će Vam stručnjaci iz područja onkologije, hematologije, endokrinologije, reumatologije i gastroenterologije, kao i predstavnici pripadajućih skupina bolesnika.

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje na  webinaru, možete se na njega priključiti
preko sljedeće poveznice:

Join Microsoft Teams Meeting

Program sastanka možete pronaći u nastavku ove pozivnice.

Patient day_program i pozivnica