Odluka o obaveznoj članarini

Skupština HUCUK-a, na sjednici održanoj dana 20. 12. 2013. godine, sukladno čl. 21. Statuta, donijela je slijedeću

O D L U K U

Sa 01.01.2014. godine uvodi se obavezna članarina za članove Hrvatskog udruženja za Crohnovu bolest i ulcerozni kolitis u godišnjem iznosu od
100,00 kuna.

 

OBRAZLOŽENJE

Dosadašnjim načinom uplate članarine, došlo je do velikog pada uplata članarina, čime smo zakonski bili obvezni brisati članove koji nisu uplatili članarinu. Kako bi izbjegli brisanje članova, HUCUK je uplatio članarinu u iznosu od 1,00 kune za svakog evidentiranog člana koji nije uplatio članarimu.
Pošto se time u nepovoljniji položaj stavljaju članovi koji su članarinu redovno plaćali, prinuđeni smo donijeti odluku o jedinstvenom iznosu članarine za sve članove.
Nadalje, HUCUK posluje u prostoru u najmu, za koji su potrebna sredstva za podmirivanja troškova ureda i režija, koje se u potpunosti ne mogu pokriti kroz projekte.
Oslobođenje od plaćanja članarine mogu dobiti samo osobe koje primaju socijalnu pomoć, što dokazuju kopijom rješenja službe za socijalnu skrb.
Članarina za tekuću godinu uplačuje se do 30.06.
Ukoliko se do navedenog roka ne uplati članarina, prestaje članstvo u udruzi.

U Zagrebu, 20.12.2013.

Predsjednik
Željko Gardlo

Odluku u originalu možete pročitati ili skinuti u PDF formatu OVDJE