Brošura: Prehrana oboljelih od upalnih bolesti crijeva

HUCUK je u sklopu programa „Dvadeset plus – i u bolesnom tijelu zdrav duh“ a u suradnji sa Ministarstvom zdravstva, Hrvatskim društvom za kliničku prehranu i Hrvatskim liječničkim zborom izdao novu brošuru “Prehrana oboljelih od upalnih bolesti crijeva”.

Važno obilježje upalnih bolesti crijeva je izrazita raznolikost kliničkih značajki, kao i biokemijskih, endoskopskih i histoloških nalaza, između različitih bolesnika. Upravo stoga definiranje adekvatne prehrane kod upalnih bolesti crijeva nije lak zadatak – ni za oboljele niti za liječnike i nutricioniste. Karakteristični simptomi probavnih tegoba – proljevi, bol u području abdomena, mučnina i neželjeni gubitak tjelesne mase neprestano podsjećaju oboljele kako je njihova bolest u izravnoj vezi s prehranom.

Autori teksta su:

  • Prof.dr.sc. Darija Vranešić Bender, KBC Zagreb, Klinika za unutarnje bolesti, Odjel za kliničku prehranu
  • Prof.dr.sc. Željko Krznarić, KBC Zagreb, Klinika za unutarnje bolesti, Zavod za gastroenterologiju i hepatologiju i Odjel za kliničku prehranu

Brošuru možete skinuti u PDF formatu klikom na Prehrana oboljelih od upalnih bolesti crijeva

Donatori: Abbvie, Pherring, Pfizer, Oktal Pharma, Pontus, Sandoz, Stoma Medical, Vitaminoteka

 

07_Prehrana_oboljelih_od_upalnih_bolesti_crijeva