Brošura “Kronične upalne bolesti crijeva u djece”

Sa velikim zadovoljstvom vas želimo obavijestiti da je iz tiska izašla nova HUCUK-ova brošura pod naslovom “Kronične upalne bolesti crijeva u djece“.

Autorice brošure su dr. sc. Iva Hojsak, prim. dr. sc. Zrinjka Mišak i prof. dr. sc. Sanja Kolaček iz Referentnog centra za dječju gastroenterologiju i prehranu Klinike za dječje bolesti (Klaićeva).

Sredstva za izradu brošure donirali su Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske i Hrvatska elektroprivreda.

Kao i što sam naslov govori, brošura je namijenjena djeci i adolescentima oboljelim od kroničnih upalnih bolesti crijeva (Crohnove bolesti i ulceroznog kolitisa) te njihovim roditeljima.

Zbog čega je ova brošura bila potrebna?

Kako su i same autorice u ovoj brošuri navele: „Cilj nam je bio što podrobnije informirati vas o bolestima, zašto nastaju, kako se otkrivaju i liječe. Još nam je važnije upoznati vas kako živjeti s tim bolestima, odnosno odgovoriti na praktična pitanja koja vam se u svakodnevnome životu neizostavno nameću.“

Naša mala ekipa je otisnute brošure odnijela u Kliniku za dječje bolesti u Klaićevu, gdje smo malo popričali sa doktoricama Ivom Hojsak i Zrinjkom Mišak, a usput smo i donirali nešto naših ruksaka da mališani u bolnici imaju gdje spremiti svoje potrepštine.

Željeli bi se još jednom zahvaliti autoricama brošure na njihovom iznimnom trudu, te donatorima na financijskoj potpori!

Vjerujemo da će ova brošura biti od velike pomoći djeci i mladima oboljelim od upalnih bolesti crijeva!