Ukinut je Zakon o listi tjelesnih oštećenja – uvedena Uredba o metodologijama vještačenja

Donošenjem Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja prestaje važiti Zakon o listi tjelesnih oštećenja (Narodne novine, broj 162/98) te se od 1. siječnja 2015. godine umjesto njega primjenjuje nova Uredba o metodologijama vještačenja (Narodne novine, broj 153/2014).(klikni na link)

Tjelesno oštećenje postoji kada kod osiguranika nastane gubitak, značajnije oštećenje ili znatnija onesposobljenost pojedinog organa ili dijelova tijela, što otežava normalnu aktivnost organizma i zahtijeva veće napore u obavljanju životnih potreba, bez obzira na to uzrokuje li ono ili ne uzrokuje smanjenje ili gubitak radne sposobnosti osiguranika.

Prema novoj uredbi bi se između ostalog, trebalo oboljelima od Crohnove bolesti i ulceroznog kolitisa priznati pravo na 40 – 80% tjelesnog oštećenja, u ovisnosti o funkcionalnim smetnjama i općem stanju oboljelog.

Time je napokon priznato ono za što se HUCUK javno zalaže već 15 godina, da se oboljelima od upalnih bolesti crijeva kod ostvarivanja njihovih prava kod HZMO-a vezanih za procjenu tjelesnog oštećenja, utvrđivanja invaliditeta i radne sposobnosti prizna da su Crohnova bolest i ulcerozni kolitis teške i neizlječive kronične bolesti koje s vremenom dovode do značajnog oštećenja cijelog niza organa i cijelog organizma što otežava normalnu radnu i životnu aktivnost oboljelih.